BARO DİSİPLİN KURULLARI TOPLANTISI BURSA'DA GERÇEKLEŞTİ
Tarih: 21.10.2019| Okunma Sayısı: 498

19 Ekim 2019 tarihinde Bursa Barosunun ev sahipliğinde,Türkiye Barolar Birliği ile birlikte Almira Otel'de gerçekleştirilen Baro Disiplin Kurulu Başkanları toplantısına Başkanımız Av.Ahmet ATAM ve Disiplin Kurulu Başkanımız Av.Mehmet DEMİRBAĞ katıldı. Toplantı Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından,kısa bir zaman önce kaybettiğimiz 2013-2017 yılları arasında Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu Başkanlığı görevini yapmış duayen avukat Haşim MISIR’ın anısına hazırlanan slayt gösterisi ile başladı. Açılış konuşmaları sonrası toplantı gündemine bağlı olarak soru cevap şeklinde devam etti. TBB Disiplin Kurulu Başkanı Av. Uğur Uzer, TBB Disiplin Kurulu ve İdare Mahkemesi kararları ışığında soruşturma aşamasına dair güncel sorunlara dikkat çeken bir sunum gerçekleştirdi. Avukatların disiplin soruşturma ve kovuşturma aşamalarının ceza mahkemelerindeki usullere bağlı kalarak gerçekleştirilmesi ve taraflar açısından adalet duygusunun tatmin edilmesi gerektiğine vurgu yapıldı. Baro yönetim kurulları önüne gelen şikayet dosyalarının artan avukat sayısı ile doğru orantılı olarak arttığı, buna karşın Avukatlık Kanunu kapsamında genel kurullarca görevlendirilen yönetim ve disiplin kurullarının üye sayılarının aynı kalması nedeniyle iş yükünün altından kalkılmasının zorluğu anlatılarak bu konuda yasal düzenlemenin vakit geçirmeksizin yapılmasının gerekliliği dile getirildi. Mesleğin korunmasının esas olduğu ve mesleği korumadan meslektaşın korunamayacağına vurgu yapılarak baroların disiplin uygulamalarında yaşanan sorunlar ele alındı. Gelişen ve sürekli değişen yaşam koşullarında başta meslek kuralları olmak üzere yasa ve yönetmeliklerde yapılması gereken güncelleme ve değişiklikler ile bu konuda izlenecek yollar belirlendi. Disiplin kararlarında yeknesaklık sağlanabilmesi ve başta meslek kurallarının güncellenmesi için altı ayda bir düzenli olarak disiplin kurulu toplantıları yapılması ve yine TBB genel kurulunun belli periyotlarla meslek kurallarını tartışacağı olağan genel kurullar yapmasının çözüme yardımcı olacağı üzerinde ittifak sağlandı. Toplantının ikinci bölümünde barolardan gelen disiplin kurulu başkan ve üyeleri kendi uygulamalarından örnekler vererek yargı kararları ışığında tartışmaya açtılar.

12.07.2020
AV. AHMET ATAM
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.