STAJ NAKİL

 

KÜTAHYA BAROSU BAŞKANLIĞI’NA

 

.............Barosu nezdinde ...........sicil numarası ile staj yapmakta iken ikametgahımı Kütahya  sınırları içerisine taşıdığım için stajımın geri kalan bölümünü Baronuz nezdinde tamamlamak istiyorum.Gereğini saygılarımla arz ederim .(…../…../201.)

                                                                                                                                               ADI - SOYADI

                                                                                                                                                                ( İMZA)

ADRES      :                                                                                                   

TELEFON (Ev- Cep):                                                                               

KAN GRUBU           :     

 

Eki :İkametgah belgesi