BAŞKANIMIZ AV.AHMET ATAM’DAN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI BASIN AÇIKLAMASI

BAŞKANIMIZ AV.AHMET ATAM’DAN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI BASIN AÇIKLAMASI

96 yıl önce bugün Ulu Önder Atatürk “Türk Milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare biçimi, Cumhuriyet idaresidir.” diyerek cumhuriyeti ilan etti ve bu ilanla yüzyıllardır kul olarak yaşamış bir topluma birey olma ve yönetime katılma hakkını bağışladı. Ancak Cumhuriyet’in ülkemiz için anlam ve önemi sadece halkın yönetime katılması değildir.Cumhuriyetin ilanı Batının yüzlerce yılda ve çok büyük mücadelelerle ulaştığı uygarlık düzeyini hedeflemenin ve aklı,bilimi,fenni rehber edinmenin işaret fişeğidir.Cumhuriyeti anlamak için okuma yazma seferberliklerine,basılan kitap sayısına,okuma yazma oranındaki hızlı artışa,ana-çocuk sağlığına verdiği öneme,o dönemin teknolojik koşullarına rağmen yapılan demir ve kara yolu uzunluklarına,yapılan fabrikalara,kadına verdiği öneme,Anadolu’yu pençesine almış kör taassupla mücadelesine bakmak gerekmektedir.
Bu yönüyle bakıldığında Cumhuriyet Anadolu’nun çehresini değiştiren fabrikalardır,en ücra kasabadaki tren istasyonu,en küçük mezradaki sağlık ocağıdır,elinde aydınlanma meşalesi taşıyan ve köy çocuklarına ışık olan öğretmendir cumhuriyet,kadının seçme ve seçilme hakkıdır,erkekle eşit haklara sahip olma güvencesidir,her bölgeye iş ve aş götürme kaygısıdır,Kayseri’de Uçak Fabrikası,Nazilli’de Basma Fabrikası,Malatya ve Bitlis’te Sigara Fabrikası’dır. Bu önemi nedeniyledir ki Atatürk bir konuşmasında : “Bugün ulaştığımız sonuç, yüzyıllardan beri çekilen ulusal yıkımlardan uyanmanın ve bu sevgili vatanın her köşesini sulayan kanların karşılığıdır. Bu sonucu Türk gençliğinin korumasına bırakıyorum” demiştir.
Ancak bugün geldiğimiz noktada bu görevi ne kadar layıkıyla yaptığımız tartışmalıdır.Yapılması gereken ilk şey cumhuriyeti ve kuruluş felsefesini basit parantezlere sığdırmaya çalışmaktan vazgeçip onun özünü :bilime ve akla dayanan,dogmatizme cepheden karşı değişime açık yönünü kavramak ve korumaktır.
Kütahya Barosu olarak başta Mustafa Kemal olmak üzere cumhuriyeti kuran,koruyan,kollayan ve bize emanet eden tüm kadroları rahmetle anıyor ve cumhuriyet kazanımlarına sahip çıkacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz.


Kütahya Baro Başkanlığı adına
Baro Başkanı
Av. Ahmet ATAM