Hukuk tahsili almış bir kişinin, bir hukukçunun şahsı için olduğu kadar, içinde bulunduğu topluma karşı da görevleri vardır. Yaptığımız işi sadece meslek olarak, ekmek kapısı olarak görmek bu topluma yapılacak en büyük kötülüklerden biridir. İdeallerimiz olmalı, fakat bu idealler şahsımızın yanında toplum adına da olmalı, bilgi ve becerilerimizi halkın yararına sunmalı, bu bilgilerimizi hukukun üstün kılınması adına ve insan haklarının savunucusu olarak kullanılmalıdır. Hukukun üstünlüğünün, hukuk devletinin, adil yargılanma duygusunun ve toplumsal bilinç ve barışın sağlanması ancak güçlü, cesur ve bağımsız hukukçularla olacağı gerçeğini de unutmamalıyız. HERKES İÇİN ADALET, ADALET İÇİN AVUKAT

20.05.2022
AV. AHMET ATAM
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.