KÜTAHYA BARO BAŞKANLIĞI SEÇİM DUYURUSU
Tarih: 7.09.2018| Okunma Sayısı: 1580

  KÜTAHYA BARO BAŞKANLIĞI

DUYURU

 

KÜTAHYA BAROSU 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURULU 1136 SAYILI AVUKATLIK YASASI’NIN 84. MADDESİ UYARINCA AŞAĞIDA YAZILI GÜNDEMİ GÖRÜŞMEK ÜZERE, YAZMA ESERLER KÜTÜPHANESİ KONFERANS SALONUNDA 13.10.2018 CUMARTESİ GÜNÜ SAAT 10.00’DA TOPLANACAK,  BARO ORGANLARININ SEÇİMİ 14.10.2018 PAZAR GÜNÜ ADLİYE SARAYI EK BİNA BARO ODASINDA 09.00- 17:00 SAATLERİ ARASINDA YAPILACAK OLUP,

GEREKLİ ÇOĞUNLUĞUN OLUŞMAMASI HALİNDE;               

20-21 EKİM 2018 TARİHİNDE AYNI GÜNDEM’LE, AYNI YERDE VE AYNI SAATTE YAPILACAKTIR.

BU DUYURU TEBLİGAT HÜKMÜNDEDİR. 07.09.2018

Tarih : 07.09.2018

Sayı  : 2018/  


Sayın Meslektaşım ;
 
Kütahya Barosu Genel Kurulu’nun; aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek, gerekli kararları almak ve gündemde yazılı seçimleri yapmak üzere 1136 S. Avukatlık Yasası’nın 82. ve 84. maddeleri gereğince toplantıya çağrılması kararlaştırılmıştır.

Genel Kurul, 1136 s. Avukatlık Yasası’nın 87. maddesi gereğince 325 kişilik mevcudun yarıdan bir fazlasını oluşturan 163 üyenin katılmasıyla 13 Ekim 2018 Cumartesi günü saat 10.00’da Yazma Eserler Kütüphanesi Konferans Salonu’nda toplanacak ve 14 Ekim 2018 Pazar günü 09.00-17:00 saatleri arasında seçimler yapılacaktır.

13 Ekim 2018 Cumartesi günü gerekli çoğunluk sağlanamazsa, 20 Ekim 2018 Cumartesi günü, seçimler ise 21 Ekim 2018 Pazar günü aynı yerde ve aynı saatlerde yapılacaktır.

Genel Kurul toplantısına katılmanızı ve toplantı ile seçimler için Baro kimliğinizin yanınızda bulundurulmasını önemle rica ederim.

Saygılarımla.

 Av. Ahmet ATAM

 Kütahya Baro Başkanı

 

 

A-BİRİNCİ GÜN :

 • 1-Açılış
 • 2-Genel Kurul Başkanlık divanı seçimi
 • 3-Saygı duruşu ve istiklal marşı
 • 4-Yönetim Kurulu Çalışma ve hesap raporuile Denetleme Kurulu raporlarının okunması ve müzakeresi
 • 5-Yönetim Kurulunun ,Disiplin Kurulu ve Denetleme Kurulunun aklanması
 • 6-Yıllık aidat ve giriş keseneği gösterge rakamının tespiti, staj eğitim ücretlerinin belirlenmesi
 • 7-Gelecek dönem bütçe tasarısının okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması
 • 8-Baro Başkanı, Yönetim kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu asil ve yedek üyeleri ile TBB delege adaylarının belirlenmesi
 • 9-Baro başkan adaylarının konuşması
 • 10-Dilek ve temenniler
 • 11-Çelenk koyma.

 

 

B-İKİNCİ GÜN  :

1136 s. Avukatlık Yasası Ek 3. madde gereğince, gizli oy, açık tasnif esasına göre yapılacak oylama sonucu;

1- Baro Başkanı seçimi,

2- Baro Yönetim Kurulu için 10 asil ve 10 yedek üye seçimi,

3- Baro Disiplin Kurulu için 5 asil, 3 yedek üye seçimi,

4- Baro Denetleme Kurulu için 3 asil, 3 yedek üye seçimi,

5- Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu için 2 asil, 2 yedek delege seçimi.

 

12.08.2022
AV. AHMET ATAM
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.