KURULTAY SONUÇ BİLDİRGELERİ
Tarih: 14.01.2019| Okunma Sayısı: 2715

KÜTAHYA BARO BAŞKANLIĞI’NA

 

KONU           : 22.12.2018 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN GENÇ HUKUKÇULAR BULUŞUYOR-3 TOPLANTISI İLE ALAKALI BARO BAŞKANLIĞIMIZIN BİLGİLENDİRİLMESİ

 

Avukatlık mesleğinin genç hukukçular tarafından tartışıldığı “Mesleğimizin Geleceği” konulu “Genç Hukukçular Buluşuor-3” toplantısı 22.12.2018 tarihinde Türkiye Barolar Birliği Ayaş Tesislerinde sabah ve öğleden sonra olmak üzere 8 farklı oturum şeklinde gerçekleştirilmiştir. Toplantı Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu ve Başkan Yardımcısı Av. Ünsal Toker’in açılış konuşmaları ile başlamıştır. Toplantıya Baromuzu temsilen Genç Avukatlar Meclisi Başkanı Av. Şeyma ÖZEK, Başkan Yardımcısı Av. Ali ŞAMDAN, Yönetim Kurulu Üyesi Av. Pelin TANRIKULU ve Av. Muzaffer GÜNGÖR katılmıştır.

 

Toplantıda tartışılan konu başlıkları:

 

 • 1-Anayasa Mahkemesine ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Bireysel Başvuru
 • 2-Rekabet Kurumu Önünde Taraf Avukatlığı
 • 3-Tahkimde Taraf Avukatlığı
 • 4-Arabuluculukta Taraf Avukatlığı
 • 5-Uluslararası Meslek Örgütlerine Üyeliğin Genç Avukatlara Katkıları
 • 6-Avukatlık Kanunu 35/A Uzlaşması
 • 7-CMK ve Adli Yardım Avukatlığı
 • 8-Yapay Zekanın Mesleğimize Etkisi

 

Açılış konuşmasının ardın sabah gerçekleştirilen 4 farklı oturumdan “Yapay Zekanın Mesleğimize Etkisi” konulu oturuma katılım sağlanmıştır.

 

 1. Oturum – Yapay Zekanın Mesleğimize Etkisi (Av. Burhan Uyan – Samsun Barosu)

   

  Yapay Zekanın Mesleğimize Etkisi konulu oturumda uzun yıllardır üzerinde çalışmalar yapılan yapay zekanın tanımı ve avukatlık mesleği üzerinde etkilerinin gün geçtikçe artması üzerinde durulmuştur. Bu bağlamda Avrupa Konseyinin yapay zekanın yargı sistemi içerisinde kullanılmasına ilişkin önerge imzaladığı belirtilmiştir. Yapay zekanın şu anda basic (temel) seviyede olduğu ve üstel ilerleme (gelişme) olarak değerlendirildiği, bu bağlamda yapay zekanın bir yazılım algoritması olduğu anlatılmıştır. Yapay zekanın temel işlevinin “öngörü” olduğu belirtilmiştir.

   

  Yapay zeka yazılımı işlem aşamaları:

   

  1-      Veri toplama işlemi

  2-      Öğrenme işlemi

  3-      Sonuç üretme işlemi

   

   

  Yapay zeka yazılıma sunulan verileri toplayarak algoritmayı yapar ve tahmin oluşturur. Yapay zeka ile tahminde başarı oranı yüksek gelişim göstermektedir. Internet üzerinden, erişimde bulunulan yazılım uygulamaları, veri depolama hizmeti ve işlem kapasitesi olarak tanımlanan bulut bilişimin yaygınlaşması ile yapay zeka da büyük gelişim göstermiştir. Önümüzdeki 10 yıllık sürecin yapay zekanın kontrol süreci olduğu belirtilmiştir.

  Bu noktada yapay zekanın gelişmesi ile uzman avukatlık önem kazanmaktadır.

   

  Dünyada hali hazırda kullanılan 3 büyük yazılım bulunmaktadır.

   

   

  Sistem Amerika Birleşik Devletleri’nde her 24 saatte bir 5 ayrı kurumdan veri toplamaktadır.

  Toplanan verileri işleyip hukuki analiz yapmaktadır.

  Toplanan ve analizden geçirilen veriler hukukçular ile paylaşılmaktadır.

  Öngörü stratejisi vardır.

  Analiz sonucunda hukuki ihtilaf ile ilgili başarı oranını % olarak vermektedir.

  Sunulan veriler sonucunda eksiklikleri öngörüp sunmaktadır.

  Dava kazanma stratejileri konusunda yardımcı olmaktadır.

   

  • 3-KIRA

   

  Sözleşme zekası olarak kullanılmaktadır.

  Sisteme yüklenen sözleşmeyi saniyeler içerisinde analiz edip gerekli ise sözleşmeye eklemeler yapmaktadır.

  Sisteme kayıtlı 600 farklı faktör tanımlı olup sunulan sözleşme bu kapsamda 600 farklı yönüyle incelenmektedir.

  Sistem sözleşmedeki zayıf noktaları bulup iyileştirmektedir.

  IBM-Ross’da olduğu gibi doğal dil işlemcisi bulunmamaktadır.

   

   

  Dünya üzerinde kullanılmakta olan bu 3 programa ABD’de TAR (Teknoloji destekli öngörü) denilmektedir. Dolayısıyla yapay zeka mesleğimizin temeline öngörü oluşturmaktadır. Sistemleri kullanan avukatların hata yapmama olasılığı %98 gibi büyük bir orandadır. Bu sistemler sayesinde kazanma ihtimalleri yükselmektedir. Günümüzde Türkiye’de 120 bin avukatın aktif olarak çalıştığı düşünüldüğünde rekabette öne çıkmak için yapay zekanın kullanımının faydalı olacağı açıktır.

   

  Amerika Birleşik Devletleri’nde 2016 yılında yapılan araştırma sonuçlarına göre yapay zeka sayesinde;

  • Avukatların çalıştıkları ofislere kişi başı maliyeti senelik 13 bin dolar düşmüştür.
  • Avukatların doğal dil işleme sayesinde kazandığı zaman oranı %22,3’tür.
  • Şirketlerin hizmet üretme hızlarındaki kârları %30,0’tür.

   

  Yapay zeka Avrupa Birliği mevzuatlarına girmiş olup Türkiye AİHM sözleşmesi tarafı olduğu için ülkemizde de iç hukuk kapsamındadır. Yapay zeka ile ilgili önemli karar ve bildirgeler;

   

  31.05.2017 AB Ekonomik Sosyal Komitesi Tavsiye Kararı

  16.05.2018 Avrupa Tüketici Danışma Grubu Görüşü

  10.04.2018 AB Yapay Zeka Bildirgesi (Brüksel)

  19.09.2018 Avrupa Ekonomi ve Sosyal Komitesi Tavsiye Kararı

  03.12.2018 Avrupa Etik Kuralları Yapay Zekanın Hukuk Sisteminde Kullanılmasına Dair Sözleşme

   

                 Yapay zekada ikinci aşama ileri yapay zeka olup sistem konusunda meydana gelen gelişmeler ile ikinci aşamaya yaklaşılmıştır. Türkiye’de de Deniz Yılmaz tarafından yapay zeka kullanılarak şiir kitabı yazılmıştır. Ancak yeteri kadar gündeme gelmemiştir.

   

                 Amerika Birleşik Devletleri’nde hakimler yapay zeka sistemlerinden faydalanmaktadır.

   

  Sistemin gelişmesi için öneriler:

   

  Kalite güvenlik unsuru üzerinde durulmalı, tarafsızlık ve şeffaflığa önem verilmelidir. Sistemlerin kontrollü ve bilgilenmiş insanlar tarafından kullanılması ve uygulamaların kontrol edilmesi gerekmektedir.

   

                 Toplantıya öğleden sonra 4 farklı oturum ile devam edilmiş. Kütahya Barosu adına öğleden sonraki programda Uluslararası Meslek Örgütlerine Üyeliğin Genç Avukatlara Katkıları konulu oturuma katılım sağlanmıştır.

   

   

 2. Oturum – Uluslararası Meslek Örgütlerine Üyeliğin Genç Avukatlara Katkıları (Av. Sıdıka Baysal – İstanbul Barosu)
 • 1-IBM-Ross

   

  İlk yapay zekalı sanal avukat olma özelliği taşır.

  ABD avukatlık sisteminde kullanılmaktadır.

  En büyük özelliği doğal dil işlemcisinin bulunmasıdır.

  Sistem hukuki araştırma (legal research) yapmaktadır.

  Sorulan sorulara belgelerle cevap vermektedir.

  Sistem 1 saniye (100 milisaniye) içerisinde 1 milyar belge taramaktadır.

  Sistem veri aldıkça zekileşmektedir.

  Kişi başı yıllık 350 dolar gibi düşük bir ücreti bulunmaktadır.

   

  Yapay zekanın günümüz avukatlarına faydaları ile ilgili olarak JPMorgan yazılımdan bahsedilmiştir. Sözleşme zekası olarak tanımlanan COIN, avukatların ve kredi memurlarının 360.000 saat gözden geçirdikleri vakaları saniyeler içerisinde titizlikle inceleyebilmektedir. Yazılım verileri saniyeler içerisinde gözden geçirip daha az hataya neden olmaktadır. Konuyla ilgili Independent gazetesinde yayınlanan makale de sistem hakkında “Yazılım, belgeleri saniyeler içinde gözden geçirir, daha az hataya neden olur ve asla tatil istemez.” Denilmektedir.

   

   

 • 2-Lex-Makine

 

Uluslararası Meslek Örgütlerine Üyeliğin Genç Avukatlara Katkıları konulu oturumda uluslararası hukuk kuruluşları ve üyelik şartları, bu kuruluşlara üyeliğin mesleğimize katkıları konusunda görüşler bildirilmiştir.

 

 

 

 • 1-Uluslararası Barolar Birliği (IBA - İnternational Bar Association)

   

  1947'de kurulan, merkezi Londra olan Uluslararası Barolar Birliği, dünyanın önde gelen hukuk pratisyenleri, barolar ve hukuk toplulukları örgütüdür. IBA, uluslararası hukuk reformunun gelişimini etkiler ve dünyadaki hukuk mesleğinin geleceğini şekillendirir.

  170'den fazla ülkeye yayılmış 80.000'den fazla bireysel avukatın ve 190'dan fazla baro ve dernek üyeliğine sahiptir. Küresel hukuk topluluğuna yardım sağlama konusunda önemli bir uzmanlığa sahiptir. Ortak dili İngilizcedir. Çeşitli komitelerden oluşmaktadır. Üye olmak için bir baroya kayıtlı olmak yeterlidir. Çeşitli konferanslar düzenleyerek uluslararası alanda avukatların problemlerinin çözümü için çalışmalar yapmaktadır.

 • 2-Uluslararası Avukatlar Birliği (UIA - Union Internationale des Avocats)

  1927 yılında kurulmuş olup merkezi Paris olan, 110 ülkedeki üyelerle kurulan UIA, mesleki gelişimi kolaylaştıran, öğrenmeyi ve ağ kurmayı teşvik eden ve Hukuk Kurallarını destekleyen, küresel ve çok kültürlü bir kuruluştur. Şu anda, kolektif üyeleri (barlar, federasyonlar ve dernekler) ve bireysel üyeler aracılığıyla UIA, 110'dan fazla ülkeden iki milyon avukatı bir araya getiriyor. UIA, tek çok dilli ve çok kültürlü büyük uluslararası avukatların teşkilatıdır. UIA, Sürekli Hukuki Eğitim (CLE) amaçlarına uygun olan, dünyanın dört bir yanında seminerler, eğitim oturumları ve diğer etkinlikler sunmaktadır. İnsan hakları ihlallerini en aza indirmek için çalışmalar yapmaktadır.

   

  Üyelik ücretinizin ve ayrıca talep edilen kayıt belgelerinin faks veya e-posta 
  yoluyla ödenmesini içeren üyelik başvuru formunun doldurulması ve birliğe gönderilmesinden sonra üyelik talebinizin ülkeniz için UIA temsilcisi tarafından doğrulanması ve üyelik talebinizin onay için UIA İcra Komitesine sunulmasından sonra yapılmaktadır.

   

 • 3-Dünya Hukukçular Birliği (WJA – World Jurist Association)

   

  ABD merkezli birlik dünyanın dört bir yanından hukuk profesörleri ve diğer profesyoneller ile, dünya devleti aracılığıyla hukuk kurallarını ve kurumlarını güçlendirmek ve genişletmek için işbirliği içinde çalışmaktadır.

   

 • 4-Genç Avukatlar Ulusal Derneği (AIJA - International Association of Young Lawyers)

  Merkezi Brüksel olan AIJA, 45 yaş ve altındaki avukatlara ve kurum içi danışmanlara bağlı olan tek küresel dernektir. 1962'den beri AIJA genç avukatların ağ kurması, öğrenmesi ve geliştirmesi için uluslararası fırsatlar sunmaktadır.

 • 5-Avrupa Hukuk Akademisi (ERA - Academy of European Law)

Avrupa Hukuku Akademisi, Mart 1992'de Trier'de çalışmaya başlamış olup AB Hukuku alanında birçok çalışması bulunmaktadır.

            Uluslararası Meslek Örgütleri ile ilgili bilgiler verildikten sonra toplantıya Avrupa Barolar Konseyi TBB temsilcisi Av. Ali Yılmaz’ın konuşması ve görüşleri ile devam edilmiştir. Avrupa Barolar Konseyi 1 milyonun üstünde avukatın bağlı olduğu baroların en üst kuruluşudur. Devamla toplantıda avukatlık mesleği içinde yabancı dilin önemi üzerinde durulmuş ve barolarda dış ilişkiler komisyonlarının kurulması önerilmiştir.

 

SONUÇ, YORUM VE ÖNERİLERİMİZ            :

 

               Kütahya Barosu’nu temsilen toplantıya iştirak etmiş olan katılımcılar olarak; öncelikle Avukatlık mesleği açısından yapay zekanın önemi üzerinde durulması gerektiği kanaatindeyiz. Yukarıda açıklanan hususlar doğrultusunda biyolojik zekanın işlem kapasitesini arttırmanın tek yolunun yapay zeka olduğunu önemle vurgulamaktayız. Bu bağlamda yapay zeka ülkemizde aktif çalışan 120 bin avukat arasında öne çıkmak için gereklidir. Bu sebeple yapay zekanın gelişimi ve yaygınlaşması için uluslararası alanda yapılan çalışmaları takip etmeli ve ülkemizde uygulamasının gelişmesini sağlamalıyız. Kütahya Barosu olarak öncelikle mesleğimizde yapay zekanın tanıtımı için konferans düzenlenebilmesi için Genç Avukatlar Meclisi ile birlikte çalışmalar yapılması için adım atılması önerisinde bulunuyoruz.

           

Uluslararası meslek örgütlerine üyeliğin önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Bu sebeple üyelik ile ilgili yukarıda kısaca anlattığımız üzere barolar nezdinde Dış İlişkiler Komisyonu kurulması gerektiği, bu konuda da Kütahya Barosu ile birlikte Genç Avukatlar Meclisi olarak gerekli çalışmaların yapılması gerektiği kanaatindeyiz. Kurulacak olan Dış İlişkiler Komisyonu ile uluslararası meslek örgütlerinin tanınması ve üyelik işlemleri ile ilgili taleplerin ne şekilde iletileceği konusunda, TBB tarafından organize edilen konferanslar hakkında bilgilendirmeler yapılabilecektir. Avukatlık mesleği açısından günümüzde aktif çalışan 120 bin avukat olması sebebiyle yabancı dil konusunda her meslektaşın kendini geliştirmesi gerektiği açıktır. Bu sebeple ilimizde bulunan yabancı dil kursları ile meslektaşlarımıza yönelik indirimler yapılması için gerek baro nezdinde gerekse TBB nezdinde çalışmalar yapılmalıdır.

 

            Toplantı ile alakalı bilgi, görüş ve önerilerimiz sayın Başkanlığımızın bilgisine arz olunur. 28.12.2018

 

 

Genç Avukatlar Meclisi                                                        Genç Avukatlar Meclisi

          Başkanı                                                                            Başkan Yardımcısı

  Av. Şeyma ÖZEK                                                                  Av. Ali ŞAMDAN

 

 

Genç Avukatlar Meclisi                                                       Av. Muzaffer GÜNGÖR

         YK Üyesi

Av. Pelin TANRIKULU

                                  

 

 

30.09.2022
AV. AHMET ATAM
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.