STAJ NAKİL

 

ÖNEMLİ!

Lütfen nakil başvurusu yapmadan önce  Türkiye Barolar Birliği’nin 06.04.2017 gün ve 2017/23 nolu duyurusunu okuyunuz.

 

 

2017/23 SAYILI DUYURU 

 

 

Konu

Nakil başvurusunda bulunan stajyer hakkında yapılacak işlem

Bazı başvurulardan, stajını başka baroya nakletmek isteyen stajyer avukatların nakil dilekçelerini verir vermez taleplerinin kabulünü beklemeyerek staja devam etmedikleri ve naklen gitmek istedikleri baro başkanlığı tarafından staja kabul kararı verilinceye kadar fiilen staja ara verdikleri görülmektedir.

Oysa bilindiği gibi avukatlık stajının kesintisiz yapılması Avukatlık Yasası 23 üncü madde hükmüdür. Stajyer avukatın nakil başvurusunda bulunması staja ara vermede "haklı neden" olarak kabul edilemez.

Yapılması gereken, stajyer avukatın nakil isteği kabul edilip staj listesinden ismi silinene kadar stajına devam etmesidir.

Bilgilerinize sunar gereğini rica ederim.

Saygılarımla.

NAKİL İÇİN GEREKLİ BELGELER 

 

1- Nakil Başvuru Dilekçesi ( Aşağıda Örnek Verilmiştir )

2- İkametgah Ve Yerleşim Yeri Belgesi 

3- Kimlik Fotokopisi

4- Kütahya Baro Başkanlığı Hesap Numarasına Yatırılacak Staj Eğitim Ve Kaydiye Ücreti  : 500 TL 

HESAP ADI : KÜTAHYA BARO BAŞKANLIĞI

BANKA ADI : DENİZBANK A.Ş. 

ŞUBE ADI : KÜTAHYA MERKEZ ŞUBESİ

HESAP NO : 901267-352

IBAN NO :TR76 0013 4000 0009 0126 7000 01


NOT : Açıklama kısmında adınızı, soyadınızı ve TC Kimlik Numaranızı belirtmeniz rica olunur. 

 

 

KÜTAHYA BAROSU BAŞKANLIĞI’NA

 

.............Barosu nezdinde ...........sicil numarası ile staj yapmakta iken ikametgahımı Kütahya  sınırları içerisine taşıdığım için stajımın geri kalan bölümünü Baronuz nezdinde tamamlamak istiyorum.Gereğini saygılarımla arz ederim .(…../…../201.)

                                                                                                                                                          ADI - SOYADI

                                                                                                                                                                ( İMZA)

ADRES      :                                                                                                   

TELEFON (Ev- Cep):                                                                               

KAN GRUBU           :     

 

Eki :İkametgah belgesi