İNSAN HAKLARI KOMİSYONU

KOMİSYONDAN SORUMLU Y.K ÜYESİ 

Av.Aytek CANBEK 

 

ÜYELER 

 

Av.A.Kağan TUNA Av.Emirhan BİLGEN Av.Engiz ÖZSOY

 

 

Av.İlyas SİVRİ Av.Mustafa ARGUN Av.M Tuğrul ASLAN